Tropenmuseum, organisatie

Organisatie

Nationaal Museum van Wereldculturen

Het Tropenmuseum, in 1864 gesticht als Koloniaal Museum in Haarlem, is sinds 1926 gevestigd in een van de mooiste museumgebouwen van Nederland aan het Oosterpark in Amsterdam. Tot 2014 was het museum onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). In dat jaar kwam de collectie in handen van het rijk en vormde het museum samen met Museum Volkenkunde (Leiden) en het Afrika Museum (Berg & Dal) het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW).

Sinds 2017 werkt NMVW nauw samen met het Wereldmuseum Rotterdam. De gezamenlijke collectie bevat bijna 450.000 voorwerpen, 260.000 fotografische beelden en zo'n 350.000 items documentair beeldmateriaal. De vier musea delen naast de collectie een gemeenschappelijke missie: inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap.

Algemeen directeur / Inhoudelijk directeur -
Bart Drenth & Wayne Modest

De directie bestaat uit de algemeen directeur en inhoudelijk directeur die gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor het museum. Het zwaartepunt in de taken van de algemeen directeur ligt daarbij op de bestuurlijke en zakelijke aspecten, en bij de inhoudelijk directeur op de inhoudelijke koers.

Bart-Drenth
Bart Drenth -
Algemeen directeur a.i.
Wayne-Modest
Wayne Modest - Inhoudelijk directeur

 

Hoofd Onderzoek en Collectie -
Henrietta Lidchi

Onderzoek en Collectie raakt alle gebieden aan die te maken hebben met intellectuele toegang tot de collecties, inclusief onderzoekstrategie, projecten en programma’s, collectie-interpretatie en ontwikkeling. Ook beleidsvragen als herkomstonderzoek en teruggave van cultuurgoederen horen hierbij.

Henrietta-Lidchi
Henrietta Lidchi - Hoofd Onderzoek en Collectie

Hoofd Programmering - 
Marielle Pals

Programmering bevordert de strategie en ontwikkeling van tentoonstellingen, programma’s en onderwijs.

Marielle-Pals
Marielle Pals - Hoofd Programmering

Hoofd Realisatie - 
Cindy Zalm

Realisatie ondersteunt de organisatie op gebied projecten en collectiemanagement en ICT en initieert operationele innovatietrajecten. 

Cindy-Zalm
Cindy Zalm - Hoofd Realisatie

Hoofd Organisatie en Diensten - 
Miep Huivenaar

Organisatie en Diensten omvat alle taken die de primaire en de museale taken ondersteunen. Het gaat hier daarnaast om de taken die te maken hebben met algemene publieksvoorzieningen zoals winkel, horeca en verhuur.

Miep-Huivenaar
Miep Huivenaar - Hoofd Organisatie en Diensten

Hoofd Publiek en Partners a.i. - 
Daan van Leeuwen

Publiek en Partners richt zich op het onderhouden van relaties met het publiek, overheden, collega musea en sponsoren. De sector brengt in hoe het museum beter rekening kan houden met de behoeften van specifieke doelgroepen en partners. Daarnaast beleggen we in deze sector specifieke kennis over vernieuwende verdienmodellen en het programmeren op diverse online media.