Tropenmuseum, schenken en nalaten, buddha

Schenken en nalaten

Iedere gift is meer dan welkom. Er zijn verschillende bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden. Ook zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden waarover wij graag met u verder praten.

Schenken

Het is mogelijk zowel eenmalig als periodiek aan het Tropenmuseum te schenken. Een schenking van een vast en gelijkmatig jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel.

Een gewone of eenmalige gift is alleen aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van de giften die een persoon in dat jaar doet meer dan 1% van zijn of haar verzamelinkomen is (met een minimum € 60,-). Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen.

Nalaten

U kunt ook bij testament het Tropenmuseum tot erfgenaam benoemen, of een legaat nalaten in de vorm van een specifiek bedrag of objecten. Aan een legaat of erfstelling kunnen ook de voorwaarden van een fonds op naam worden gesteld.

ANBI

Tropenmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan de stichting van de inkomstenbelasting af te trekken. Bovendien is ons museum een Culturele Instelling, wat betekent dat een schenking op grond van de Geefwet extra belastingvoordeel oplevert.

Vanwege het feit dat het Tropenmuseum een culturele ANBI is, krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Voorbeeld

Stel, u schenkt het Tropenmuseum in 2017 een bedrag van € 1000,- en heeft vast laten leggen dat voor een periode van 5 jaar te doen. U betaalt 50% inkomstenbelasting.

U mag 125% van uw gift van € 1000,- aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dat houdt in dat u over een bedrag van € 1250,- geen 50% belasting hoeft te betalen. Dat betekent dat uw gift u netto € 375,- per jaar kost, terwijl het museum € 1000,- ontvangt.

NB Deze regelgeving is aan verandering onderhevig. Kijk hier voor meer voorbeelden en mogelijke aanpassingen in het beleid.

Contact

Heeft u vragen over schenken aan het Tropenmuseum? Neem dan gerust contact op met:
development@wereldculturen.nl

Een gift kunt u overmaken naar IBAN NL24ABNA0451221818 ten name van Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.

Lees meer over het schenken of nalaten van objecten.