Tentoonstellingsvoorstel, Tropenmuseum

Tentoonstellingsvoorstel indienen

Inspireren tot wereldburgerschap.

Wij zijn een museum over mensen en vertellen persoonlijke verhalen aan de hand van unieke objecten. Onze wereldomvattende collectie is een uitdrukking van de menselijke culturele diversiteit en creativiteit.

Ze biedt dan ook veel aanknopingspunten om met uitwisseling, samenwerking en kennisontwikkeling bruggen te slaan in de veranderende samenleving. Zo versterken we historisch en actueel besef, inspireren we tot een open blik op de wereld en dragen we bij aan wereldburgerschap. Dat is onze missie.

Programmalijnen grote tentoonstellingen (750 m2)

  • Icons of the World (iconen van zowel erfgoed als populaire cultuur)
  • The Art of Living (de mens en zijn/haar leven)
  • The World Connected (diversiteit en verbondenheid in de wereld).

Criteria kleine tentoonstellingen (45-200m2)

  • Experimenteel
  • Samenwerkingsproject
  • Actueel
  • Maatschappelijk relevant
  • Nieuw onderzoek

Heb je een voorstel voor een nieuwe tentoonstelling?

Vul dan het onderstaand tentoonstellingsformulier in. Meer informatie/vragen: tentoonstellingsvoorstel@wereldculturen.nl 

Naam contactpersoon
Adres (postcode/woonplaats):
Laat ook weten welke voorwerpen je voor je ziet. Stuur met de bijlagen (zie onderstaand) een aantal foto’s mee die representatief zijn voor het voorstel.
Zie vorige vraag