Bruikleenaanvragen

Bruikleenaanvragen

Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) 370.000 voorwerpen

Tropenmuseum Amsterdam, Museum Volkenkunde Leiden en Afrika Museum Berg en Dal zijn op 1 april 2014 gefuseerd in de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). De gezamenlijke collectie omvat meer dan 370.000 voorwerpen van diverse cultuurgebieden. 

Bruikleen aan andere musea en instellingen

Het is onmogelijk om deze objecten allemaal in ons museum tentoon te stellen en daarom geven we de voorwerpen graag tijdelijk in bruikleen aan andere musea en instellingen.

De bruikleenaanvragen moet minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen worden ingediend. Aanvragen worden in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek gericht aan de directeur van NMVW:

Nationaal Museum van Wereldculturen
Stijn Schoonderwoerd, algemeen directeur
Postbus 212
2300 AE Leiden


De aanvraag dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

  • tentoonstellingsperiode
  • tentoonstellingsnaam
  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • contactpersoon (naam, telefoon, postadres, e-mail)
  • actueel facility report van de instelling
  • objectenlijst met inventarisnummer en objectomschrijving

Voor alle bruiklenen wordt een handling fee berekend op basis van het aantal objecten. In voorkomende gevallen komen daar kosten bij voor restauratie en verpakking.

Procedure, tarieven en algemene voorwaarden

Leest u voor de actuele tarieven en de algemene voorwaarden de documenten Bruikleenkosten (PDF) en Algemene bruikleenvoorwaarden (PDF).

Zoeken in database

Voor het zoeken van objecten in de collectie kunt u gebruik maken van de online database.

Informatie

Voor algemene informatie over de bruikleenprocedure kunt u mailen naar registrar@wereldculturen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over objecten en advies bij objectkeuze, raadpleeg het Research Center for Material Culture.

Fotomateriaal

Op zoek naar bijzonder fotomateriaal? In onze collectie hebben we meer dan 300.000 foto's, dia's en negatieven uit meer dan 100 landen.De collectie is doorzoekbaar via de online database.

Een afbeelding bestellen kan via de online database of weborder@wereldculturen.nl. Persfoto's staan op de perspagina.

Slimmer lenen

Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde onderschrijven de uitgangspunten van bruikleenverkeer binnen Nederland. Heldere en uniforme principes vereenvoudigen het bruikleenverkeer en maken het ook voor musea gemakkelijker om bruiklenen te vragen en te verstrekken.
Lees de uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland